Yêu cầu rà soát và công bố danh mục dự án PPP

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Sớm công bố danh mục các dự án PPP thuộc 4 lĩnh vực có nhiều dự án tiềm năng là xây dựng, giao thông, công thương và nông nghiệp...

>> Xây cảng hàng không quốc tế Long Thành: Áp lực cho Đồng Nai

Ngày 22/12, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có chỉ đạo một số bộ ngành triển khai lựa chọn và công bố danh sách các dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Cụ thể, Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xác định lĩnh vực phù hợp, lựa chọn dự án tiềm năng cao, có khả năng thu hồi vốn, lập danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với 4 lĩnh vực có nhiều dự án PPP tiềm năng, Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động rà soát lại danh mục dự án PPP.

Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn dự án cụ thể trong các lĩnh vực đường bộ cao tốc, đường sắt, cảng biển, cảng hàng không - sân bay; Bộ Xây dựng lựa chọn dự án cụ thể trong các lĩnh vực như xử lý chất thải rắn, nước thải, cấp nước đô thị; Bộ Công Thương lựa chọn dự án cụ thể trong các lĩnh vực như năng lượng, chợ đầu mối; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn dự án cụ thể trong các lĩnh vực như nước sạch nông thôn, thủy lợi nhỏ, trạm bơm, kho chứa, trồng rừng, rừng ngập mặn.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành hướng dẫn, chỉ đạo ngành dọc trong lĩnh vực mình phụ trách tại địa phương để đảm bảo thực hiện dự án PPP xuyên suốt, thống nhất; hàng năm tổ chức kiểm tra các địa phương để kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lập, thực hiện dự án PPP, đặc biệt là mô hình tài chính.

Về nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị dự án PPP, Phó thủ tướng nêu rõ, việc chuẩn bị dự án có ý nghĩa rất quan trọng đến sự thành công của dự án. Hiện nay nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị dự án đã sẵn sàng.

Vì vậy, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, lựa chọn một số dự án có khả năng thành công cao để triển khai; khi lựa chọn được nhà đầu tư cần thực hiện thu hồi chi phí chuẩn bị dự án để tái tạo nguồn vốn cho chuẩn bị đầu tư các dự án PPP tiềm năng khác.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ này trong năm 2015 tổ chức kiểm tra tình hình triển khai các dự án PPP tại Bộ Công Thương và Bộ Giao thông Vận tải, báo cáo Thủ tướng.

Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam

Các tin khác