Xóa bỏ nhà máy giấy công suất dưới 10.000 tấn/năm

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Nội dung này được đề cập trong quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy VN đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Ngành công nghiệp giấy phải phát triển theo hướng các khu vực tập trung với quy mô đủ lớn, nên sẽ không cấp phép và dần loại bỏ các nhà máy giấy và bột giấy lạc hậu đang tồn tại quy mô dưới 10.000 tấn/năm.

Nội dung này được đề cập trong quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy VN đến năm 2020, có xét đến năm 2025, vừa được Bộ Công thương phê duyệt.

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025 đáp ứng được 75-80% nhu cầu tiêu dùng trong nước, sản lượng bột giấy đạt 2,35 triệu tấn/năm, khoảng 8,95 triệu tấn giấy/năm, với tổng nguồn vốn đầu tư xấp xỉ 126.000 tỉ đồng.

Theo Tuổi trẻ

Các tin khác