Ứng Hòa sẽ thu hồi hơn 22ha đất các loại

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Ứng Hòa. Theo đó, với tổng diện tích đất tự nhiên 18.375,25ha, bố trí đất nông nghiệp: 12.707,31ha, đất phi nông nghiệp: 5.631,57ha, đất chưa sử dụng 36,37ha.

>>Cải tạo chung cư cũ Thảm đỏ chờ doanh nghiệp

Kế hoạch thu hồi các loại đất: đất nông nghiệp: 19,46ha; Đất phi nông nghiệp: 2,82ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 19,71ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 139,80ha. Cũng trong năm 2015, diện tích đất chưa sử dụng không đưa vào sử dụng. Có 24 Dự án thuộc Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015.

ung-hoa-se-thu-hoi-hon-22-ha-dat-cac-loai

UBND huyện Ứng Hòa có trách nhiệm rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2015, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Ứng Hòa đã được UBND TP phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài Nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND TP trước ngày 31/5/2015.

 

Theo Địa ốc Online

Các tin khác