UBND TP.Hà Nội yêu cầu rà soát tổng thể các dự án nhà ở

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

UBND TP.Hà Nội đã liên tiếp có nhiều văn bản yêu cầu các sở, ngành chức năng rà soát tổng thể các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội nhằm tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng các dự án.

 UBND TP.Hà Nội yêu cầu rà soát tổng thể các dự án nhà ở

Hà Nội rà soát tổng thể các dự án nhà ở

Đối với tình trạng thiếu hạ tầng kỹ thuật, trạm xử lý nước thải tại các khu đô thị, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải trong khu đô thị theo quy hoạch, có cam kết tiến độ khởi công, hoàn thành, sớm đưa vào sử dụng; chịu trách nhiệm đôn đốc, xử lý chủ đầu tư cố tình trì hoãn xây dựng. Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo về chấp hành pháp luật trong thực hiện đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn.

Cam kết tiến độ khởi công, hoàn thành cũng là yêu cầu của UBND TP.Hà Nội đối với chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội. Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo, trong điều kiện chính sách có nhiều ưu đãi và thành phố đã tạo điều kiện, yêu cầu các chủ đầu tư phải cam kết thời hạn khởi công, hoàn thành, công khai tiến độ thực hiện chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án; kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, giao chủ đầu tư khác theo quy định.

UBND TP.Hà Nội giao Sở Xây dựng lập đoàn kiểm tra liên ngành các dự án nhà ở xã hội, việc thực hiện quy định về giá bán, cho thuê, thuê mua, đối tượng thụ hưởng… và định kỳ giao ban kiểm điểm công tác đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Liên quan đến vấn đề quỹ đất phát triển loại hình nhà ở này, UBND thành phố giao các sở, ngành thống nhất báo cáo thành phố quyết định việc xác định tỷ lệ phần trăm quỹ đất, quỹ nhà dành cho nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị…

Theo Hà Nội mới

Các tin khác