TPHCM quy định giá "đất vàng" cao nhất... 162 triệu đồng/m2

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

TPHCM sẽ có 19 quận áp dụng khung giá của đô thị đặc biệt, với mức cao nhất là 162 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, mức giá này chỉ bằng khoảng 1/4 so với giá đất thực tế trên thị trường. Đất trên đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi… có mức giá cao nhất.

>> TP HCM tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông

Giá đất tại đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi… trên thị trường lên đến gần 600 triệu đồng/m2

UBND TPHCM vừa trình HĐND TP Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố công bố ngày 1/1/2015. Theo đó, để xây dựng bảng giá đất, thành phố căn cứ vào nguồn dữ liệu về thông tin giá đất trên thị trường đang lưu trữ qua các năm, cùng kết quả điều tra, khảo sát, thu thập giá thị trường. Nguồn dữ liệu trên đã đáp ứng yêu cầu theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNM của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phục vụ cho công tác xây dựng bảng giá đất áp dụng cho 5 năm (2015 - 2019).

Theo phương án xây dựng bảng giá đất năm 2015, TPHCM có 19 quận áp dụng khung giá của đô thị đặc biệt (vùng 6 - vùng Đông Nam bộ), từ 1,5 triệu đồng/m2 đến 162 triệu đồng/m2; có 5 thị trấn của 5 huyện áp dụng khung giá đô thị loại V - vùng Đông Nam bộ, từ 120 ngàn đồng/m2 đến 15 triệu đồng/m2; các xã của 5 huyện áp dụng theo khung giá đất của xã đồng bằng vùng Đông Nam bộ.

Lý giải về mức giá trên, UBND TP nêu rõ, trên cơ sở khung giá đất áp dụng cho đô thị đặc biệt của vùng Đông Nam bộ với nhóm đất phi nông nghiệp (từ 1,5 – 162 triệu đồng/m2) và căn cứ tình hình giá đất thị trường đã thu thập Ban chỉ đạo đã thống nhất xây dựng bảng giá đất từ mức giá tối thiểu tới mức giá tổi đa của khung giá đất.

Bởi mức giá đất tối đa của khung giá đất (162 triệu đồng/m2) mới bằng khoảng 1/4 giá đất thị trường do cơ quan tư vấn đã thu thập. Giá cao nhất tại đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi (590 triệu đồng/m2). Đối chiếu với thông tin thu thập về tình hình xây dựng bảng giá đất tại các tỉnh, thành phố thì tỷ lệ trên (so sánh giữa mức giá dự kiến điều chỉnh với giá đất thị trường) của TPHCM là thấp.

Đối với bảng giá nhóm đất nông nghiệp, theo UBND TP, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, thu thập thông tin chuyển nhượng đất trên thị trường cho thấy thông tin về chuyển nhượng đất nông nghiệp rất hạn chế; đồng thời nhằm khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, bảng giá đất nông nghiệp năm 2015 được giữ nguyên mức giá đất như tại Bảng giá đất nông nghiệp năm 2014. Mức giá này cũng phù hợp với khung giá đất mới.

Theo UBND TP, việc xây dựng bảng giá đất năm 2015 bên cạnh thực hiện đúng quy định của Chính phủ về khung giá đất, còn nâng cao ý thức của người sử dụng đất nhằm làm cho đất đai ngày càng được quản lý, sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó là tạo sự minh bạch, công bằng hơn trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh doanh phát triển.

Theo Báo Xây dựng

Các tin khác