TP.HCM: Thưởng tối đa 200 triệu đồng khi giao đất thu hồi đúng thời hạn

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa đưa nội dung chấp hành tốt việc di dời khi bị thu hồi đất sẽ được thưởng vào dự thảo Quyết định Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của UBND Thành phố.

>>Lấn chiếm cũng được mua nhà tái định cư

tp.hcm-thuong-toi-da-200-trieu-khi-giao-dat-dung-thoi-han

 Việc GPMB tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên luôn gặp nhiều khó khăn

Theo đó, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chấp hành bàn giao mặt bằng trước và đúng thời hạn khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được thưởng bằng tiền mặt, từ 15 đến 200 triệu đồng.

Đối với tổ chức (không tính cơ quan Nhà nước và các đơn vị hành chính sự nghiệp) được thưởng 10.000 đồng/m2 đất có xây dựng nhà xưởng, nhà làm việc bị thu hồi toàn bộ, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/tổ chức và tối thiểu không thấp hơn 15 triệu đồng/tổ chức.

Đối với hộ gia đình, cá nhân nếu bị thu hồi toàn bộ nhà ở, đất ở sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng/lần, nếu bị thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ 7,5 triệu đồng/lần.

Nếu chỉ bị thu hồi một phần thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được nhận 50% tiền thưởng tùy các trường hợp trên.

Cũng theo dự thảo Quyết định sửa đổi áp dụng, suất tái định cư tối thiểu cho cho hộ gia đình, cá nhân khi thu hồi đất để thực hiện dự án là 40m2 đối với căn hộ và 45m2 đối với đất ở. Theo quy định hiện đang áp dụng, các suất tái định cư trên chỉ là 30m2 với căn hộ và 40m2 với đất ở.

 

Theo CafeLand

Các tin khác