TP.HCM: Siết chặt quy chế tiền lương tại các công ty nhà nước

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Ngày 1/12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà ký văn bản yêu cầu Sở ngành, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên trong các tổng công ty, Quỹ Phát triển nhà ở, Quỹ Bảo lãnh tín dụng thuộc UBND TP thực hiện nghiêm các quy định về lao động, tiền lương.

 

>> Ngân sách nhà nước “lệ thuộc” doanh nghiệp khai thác tài nguyên

UBND TP yêu cầu siết chặt công tác quản lý lao động, tiền lương tại các công ty TNHH MTV (tổng công ty, công ty) và các Quỹ thuộc UBND TP

Theo đó, UBND TP yêu cầu các doanh nghiệp và các Quỹ rà soát hệ thống định mức lao động căn cứ xây dựng kế hoạch lao động, tuyển dụng và sử dụng lao động theo đúng kế hoạch được duyệt theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng đối với lao động, quy chế trả lương, thù lao, quy chế thưởng đối với viên chức quản lý; Xây dựng kế hoạch lao động, tiền lương và thực hiện tuyển dụng, sử dụng lao động gắn với vị trí, chức danh, tiêu chuẩn công việc, đảm bảo công bằng, công khai, hiệu quả.

Quy định rõ thẩm quyền, chế độ trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các doanh nghiệp và Quỹ. Bên cạnh đó, báo cáo tình hình thực hiện sử dụng lao động năm 2013, 2014 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Định kỳ rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh việc tuyển dụng, sử dụng lao động, xác định quỹ tiền lương, tiền thưởng và phân phối tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong các doanh nghiệp và Quỹ theo đúng quy định của pháp luật. Không được sử dụng quỹ lương, thưởng của người lao động để trả cho thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, Tổng giám đốc (giám đốc),…

UBND TP cũng yêu cầu Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội tăng cường theo dõi, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng lao động, xác định và phân phối quỹ tiền lương, thu nhập tại các doanh nghiệp và Quỹ do UBND TP làm chủ sở hữu…

Trước đó, ngày 26/11 Phó Chủ tịch UBND TP giao Chánh Thanh tra thành phố thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 45,7 tỷ đồng về khoản chênh lệch kinh phí duy tu (lĩnh vực giao thông, công ích,…) do điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 2 triệu đồng xuống 1.512.000 đồng.

Cụ thể, số tiền phải thu ở từng công ty liên quan gồm: Công ty TNHH một thành viên Cầu Phà ở mức hơn 35,8 tỷ đồng, công ty TNHH một thành viên Giao thông Sài Gòn hơn 7,7 tỷ đồng, công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 hơn 1,9 tỷ đồng. Và mức thu lại thấp nhất là ở công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh, với hơn 257 triệu đồng.

Cụ thể về mức lương tối thiểu đối với lĩnh vực công ích, UBND TP quy định mức lương tối thiểu cho phép các doanh nghiệp công ích trong năm 2012 áp dụng không quá 1.512.000 đồng/tháng, để làm cơ sở chi trả lương cho người lao động và quyết toán tiền lương theo quy định. Trong khi đó, nhiều công ty công ích vẫn lấy mức lương tối thiểu là 2 triệu đồng/tháng áp dụng cho năm 2012 dẫn đến việc phải thu hồi tiền chênh lệch gửi lại ngân sách.

Theo Báo Dân trí

Các tin khác