TP.HCM: Hiến đất xây dựng nông thôn mới sẽ được hoán đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

UBND Thành phố vừa chấp thuận cho các trường hợp hộ gia đình, cá nhân hiến đất ở hợp pháp (đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước) để xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc đề án xây dựng nông thôn mới thì sẽ được hoán đổi phần đất nông nghiệp trong cùng thửa sang đất ở.

>>Quảng Nam: Trao giấy chứng nhận đầu tư dự án “tỷ đô” Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

tp.hcm-hien-dat-xay-dung-nong-thon-moi

 Cơ sở hạ tầng nông thôn mới thường thấy là các tuyến đường trục xã,

liên xã và đường trục thôn, xóm.

Cụ thể, sau khi hiến đất ở nếu có nguyện vọng được chuyển mục đích đất nông nghiệp trong cùng khu (thửa) đất thành đất ở thì Nhà nước sẽ thực hiện việc hoán đổi diện tích đất ở tương ứng với phần diện tích đất ở đã hiến.

Nếu có phần diện tích đất ở chuyển mục đích lớn hơn diện tích đất ở đã hiến thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ trong thời hạn quy định và chưa nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở đã hiến để xây dựng nông thôn mới, thì hộ gia đình, cá nhân được bảo lưu số tiền sử dụng đất được ghi nợ tương ứng với phần diện tích đất ở đã hiến khi có nguyện vọng được chuyển mục đích đất nông nghiệp trong cùng khu (thửa) đất thành đất ở; nếu có phần diện tích đất ở chuyển mục đích lớn hơn diện tích đất ở đã hiến thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Căn cứ vào tình hình thực tế, UBND các huyện sẽ triển khai công tác cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất còn lại sau khi người dân tự nguyện hiến đất xây dựng hạ tầng thuộc đề án xây dựng nông thôn mới.

 

Theo CafeLand

Các tin khác