TP HCM: Đệ trình 3 dự án xin chấp thuận đầu tư theo hình thức PPP

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

3 dự án được UBND Tp kiến nghị lần này là: Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa, nước thải, trạm bơm và xử lý nước thải lưu vực Tây Sài Gòn; Xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm; Xây dựng tuyến xe điện mặt đất số 2 lên

Theo tin từ Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh, UBND Tp Hồ Chí Minh vừa trình kiến nghị lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét đưa 3 dự án vào nghiên cứu, chấp thuận đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP.

Cụ thể, 3 dự án được UBND Thành phố trình xem xét ngiên cứu là: Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa, nước thải, trạm bơm và xử lý nước thải lưu vực Tây Sài Gòn; Xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm; Xây dựng tuyến xe điện mặt đất số 2.

Đây là 3 dự án quan trọng nhằm phát triển cơ sở hạ tầng của Thành phố. Việc trình Bộ KH &ĐT nghiên cứu phương thức đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP là một hướng đi mới, khả thi và có nhiều tiềm năng. Hình thức đầu tư này được phê duyệt cũng sẽ góp phần giải quyết nhu cầu vốn đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cho TP.

Dự kiến nếu được phê duyệt, UBND Thành phố sẽ công khai lựa chọn các nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, thu hút nguồn đầu tư Nước ngoài vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của Thành phố.

Các tin khác