Tp. HCM đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Ngày 6/1, chỉ thị đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được UBND Tp. HCM ban hành.

>>Đồng Nai: Giá đất ở tối đa 25 triệu đồng/m2, bằng năm 2014

Ngày 6/1, chỉ thị đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được UBND Tp. HCM ban hành.

tphcm-ban-hanh-chi-thi

Tp. HCM ban hành chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Trong đó, UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn tiếp tục thực hiện Pháp lệnh số 34/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tập trung vào vấn đề thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;  tập trung giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở với những nội dung công khai là: chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, các quỹ vận động nhân dân đóng góp.

Cũng theo chỉ thị, các nội dung được công khai phải có hình thức phong phú, đa dạng; địa điểm công khai phải thuận tiện cho việc theo dõi của người dân; tránh tình trạng các văn bản đã hết hiệu lực, cũ, rách được niêm yết công khai.

Công tác tiếp công dân tại UBND các phường, xã, thị trấn phải được thực hiện tốt; tăng cường các buổi đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân trong tổ dân phố, ấp; trước những bức xúc chính đáng của nhân dân phải kịp thời giải quyết và có phản hồi chính xác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND Tp. HCM đánh giá, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém như: vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị của một số cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn chưa được thể hiện rõ; ở một số đơn vị, công tác kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm thực hiện đúng mức, chưa thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp.

Bên cạnh đó, tình trạng mất dân chủ, dân chủ hình thức vẫn còn xảy ra; một số cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần, thái độ phục vụ chưa cao, nhân dân vẫn còn phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức...

 

Theo Thanh Niên online

Các tin khác