TP.HCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất khu công nghiệp, khu chế xuất

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

UBND TP.HCM vừa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo vị trí để xác định giá đất tính tiền thuê đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP.

Quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

tphcm-dieu-chinh-he-so-gia-dat-khu-cn

Theo đó, bảng giá đất này sẽ áp dụng cho các trường hợp thửa đất, khu đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng (tính theo giá đất trong bảng giá đất); xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo.

Cụ thể, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ có hệ số điều chỉnh giá đất theo vị trí là 0,35 lần so với giá đất ở tại vị trí mặt tiền đường của khu công nghiệp, khu chế xuất. Đất thương mại, dịch vụ thì hệ số điều chỉnh giá đất theo vị trí là 0,45 lần so với giá đất ở tại vị trí mặt tiền đường của khu công nghiệp, khu chế xuất.

Khi áp dụng hệ số để tính giá đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn các quận thì giá đất không được thấp hơn 9 trăm nghìn đồng/m2 đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và 1,2 triệu đồng/m2 đối với đất thương mại, dịch vụ; tại các huyện thì giá đất không được thấp hơn 72 nghìn đồng/m2 đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và 96 nghìn đồng/m2 đối với đất thương mại, dịch vụ.

Theo Diễn đàn doanh nghiệp

Các tin khác