Tổ chức tín dụng chỉ được mua nợ khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 09 quy định về hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

>> “Nới tay” với cổ phiếu ngành xây dựng

to-chuc-tin-dung-chi-duoc-mua-no

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua nợ khi được NHNN chấp thuận hoạt động mua nợ tại giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, giấy phép thành lập của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Trường hợp bán nợ thì không phải xin phép ngân hàng nhà nước.

Về quy định bán nợ, bên bán nợ không mua lại các khoản nợ đã bán.

Thông tư cũng nêu rõ, tổ chức tín dụng không được bán nợ cho công ty con của tổ chức tín dụng đó, trừ trường hợp bán nợ cho công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của tổ chức tín dụng mẹ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

Trường hợp bán một phần khoản nợ hoặc bán một khoản nợ cho nhiều bên mua nợ, thì bên bán và bên mua tự thỏa thuận với nhau về tỷ lệ tham gia, phương án thực hiện,..

 

Theo Cafeland

Các tin khác