Tính giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với 6 trường hợp

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Thông tư số 02/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 48/2012/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng hoặc cho thuê đất.

>>Tây Ninh triển khai 11 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp trong 2015

tinh-gia-khoi-diem-quyen-su-dung-dat-voi-6-truong-hop

6 trường hợp tính giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

Cụ thể, 6 trường hợp tính giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất là: 

- Giá khởi điểm trong trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê; - Giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; 

- Giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất xây dựng công trình ngầm; 

- Giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm quy định tại Điều 10 Luật Đất đai năm 2013;

- Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp có tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm e khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng yêu cầu, nếu phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cần phản ánh kịp thời về Bộ để nghiên cứu, phối hợp giải quyết. Bắt đầu từ ngày 25/02/2015, Thông tư chính thức có hiệu lực.

 

Theo Đô thị Online

Các tin khác