Tín dụng toàn ngành ngân hàng tăng 1,54%

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 21/3 tổng phương tiện thanh toán tăng 3,08% so với cuối năm 2015 (cùng kỳ năm trước tăng 2,09%).

1.000 tỉ đồng chỉ để lát vỉa hè

tin-dung-toan-ngan-hang-tang-154.jpg

Huy động vốn của các ngân hàng thương mại tăng 2,26% (cùng kỳ năm trước tăng 0,94%); tăng trưởng tín dụng đạt 1,54% (cùng kỳ năm trước tăng 1,25%).

Thị trường bảo hiểm 3 tháng đầu năm duy trì tăng trưởng tích cực. Đến thời điểm hiện nay, số doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động trên thị trường là 61 doanh nghiệp, trong đó lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ 29 doanh nghiệp và 1 chi nhánh nước ngoài; lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ có 17 doanh nghiệp; lĩnh vực môi giới bảo hiểm có 12 doanh nghiệp.

Doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước tính quý 1/2016 tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Hà Nội Mới

Các tin khác