Tiếp tục tháo gỡ khó khăn về vốn cho thị trường bất động sản

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Bộ Xây dựng đã phúc đáp Văn phòng Chính phủ ý kiến kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chương trình tín dụng thương mại hỗ trợ người mua nhà của các ngân hàng thương mại Nhà nước.

>>Sắp xếp lại nhà, đất công thu hơn 33 nghìn tỷ đồng

tiep-tuc-thao-go-kho-khan-ve-von-cho-thi-truong-bds

Theo Thứ trưởng Phạm Hồng Hà: Nhằm chủ động tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, đặc biệt là nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được triển khai Chương trình tín dụng thương mại hỗ trợ người mua nhà của các ngân hàng thương mại Nhà nước.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ hỗ trợ tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại mà Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối khoảng 20.000 tỷ đồng (tối đa không quá 30.000 tỷ đồng) để thực hiện cho vay đối với người mua, nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở/quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.

 

Theo Báo Xây dựng

Các tin khác