Tiến độ thanh toán Gamuda Gardens áp dụng từ 1/8/2014

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Chính sách ưu đãi tại gamuda gardens: thanh toán 30% nhận nhà ngay, 70% còn lại trả chậm trong  vòng 36 tháng, lãi suất 0%.

12

Tiến độ thanh toán Gamuda Gardens áp dụng từ 1/8/2014

Chính sách ưu đãi tại gamuda gardens: thanh toán 30% nhận nhà ngay, 70% còn lại trả chậm trong  vòng 36 tháng, lãi suất 0%. Chương trình bắt đầu áp dụng từ ngày 1/8/2014, cụ thể:

 * Đặt cọc – giữ chỗ: 50.000.000vnd
* Giai đoạn 1: Thanh toán 30% – Khách hàng sẽ được nhận nhà ngay, cụ thể:
 • Đợt 1: Thanh toán 10% khi ký hợp đồng mua bán;
 • Đợt 2: Thanh toán 10% tiếp theo trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán;
 • Đợt 3: Thanh toán 10% tiếp theo & 0,5% phí bảo trì trong vòng 120 ngày kể từ ngày Ký Hợp Đồng Mua Bán hoặc nhận được Thông Báo Bàn Giao;
* Giai đoạn 2: Thanh toán 70% trả chậm trong vòng 36 tháng với lãi suất là 0%, cụ thể:
 • Từ đợt 4 đến đợt 33 (30 tháng): Thanh toán 54% tiếp theo – Tương đương 1,8%/tháng x 30 tháng = 54%
 • Từ đợt 34 đến đợt 37 (4 tháng) : Thanh toán 10% tiếp theo – Tương đương 2,5% x 4 tháng = 10%
 • Đợt 38: Thanh toán 2% trong vòng 1 tháng;
 • Đợt 39: Đợt thanh toán cuối cùng – Thanh toán 4% – Phát hành Giấy Chứng Nhận Sở Hữu – Cấp Sổ Đỏ cho khách hàng.
Pop-up-36-months-01-01
 
CHI TIẾT THANH TOÁN TỪNG ĐỢT:
Đặt cọc – Giữ chỗ: 50.000.000vnd
 • Lần 01    Ký hợp đồng mua bán: 10%
 • Lần 02    Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng và bàn giao: 10%
 • Lần 03    Nhận nhà – Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 02: 10% + 0,5% phí bảo trì
 • Lần 04    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 03: 1,8%
 • Lần 05    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 04: 1,8%
 • Lần 06    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 05: 1,8%
 • Lần 07    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 06: 1,8%
 • Lần 08    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 07: 1,8%
 • Lần 09    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 08: 1,8%
 • Lần 10    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 09: 1,8%
 • Lần 11    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 10: 1,8%
 • Lần 12    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 11: 1,8%
 • Lần 13    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 12: 1,8%
 • Lần 14    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 13: 1,8%
 • Lần 15    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 14: 1.8%
 • Lần 16    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 15: 1.8%
 • Lần 17    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 16: 1.8%
 • Lần 18    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 17: 1.8%
 • Lần 19    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 18: 1.8%
 • Lần 20    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 19: 1.8%
 • Lần 21    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 20: 1.8%
 • Lần 22    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 21: 1.8%
 • Lần 23    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 22: 1.8%
 • Lần 24    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 23: 1.8%
 • Lần 25    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 24: 1.8%
 • Lần 26    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 25: 1.8%
 • Lần 27    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 26: 1.8%
 • Lần 28    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 27: 1.8%
 • Lần 29    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 28: 1.8%
 • Lần 30    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 29: 1.8%
 • Lần 31    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 30: 1.8%
 • Lần 32    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 31: 1.8%
 • Lần 33    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 32: 1.8%
 • Lần 34    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 33: 2.5%
 • Lần 35    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 34: 2,5%
 • Lần 36    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 35: 2,5%
 • Lần 37    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 36: 2,5%
 • Lần 38    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán Lần 37: 2%
Lần 39    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 38 hoặc ngày nhận được thông báo thanh toán thuế hoặc các nghĩa vụ tài chính khác liên quan tới việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người mua ( tùy thuộc vào ngày đến sau)  : 4%
 
CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG:
1. Miễn phí 2 năm phí quản lý khu đô thị
2. Miễn phí 2 năm phí sử dụng câu lạc bộ Gamuda Gardens
3. Tặng thẻ Voucher ”Phiếu khuyến mãi trị giá 1,000USD khi sử dụng nhà hàng & khu thể thao tại câu lạc bộ Gamuda Gardens”
4. Tặng 5,000USD (có thể được khấu trừ trong phần tiền thanh toán) khi khách hàng chuyển vào ở trong vòng 6 tháng kể từ khi nhận bàn giao nhà.

Các tin khác