Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tạm dừng phát triển nhà ở thương mại

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo UBND TP. Hà Nội thực hiện nhiều giải pháp phát triển thị trường bất động sản, trong đó có yêu cầu Hà Nội tạm dừng phát triển nhà ở thương mại trong khu vực nội đô.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát các dự án, kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai quá thời gian quy định của pháp luật, không cho phép triển khai các dự án không tuân thủ pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, không phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở của TP và không có đủ điều kiện hạ tầng để đáp ứng nhu cầu tối thiểu về dịch vụ đô thị; kiên quyết thu hồi hoặc dừng các dự án chậm triển khai, đã giao đất, nhưng không sử dụng quá thời gian quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tạm dừng phát triển nhà ở thương mại

Đặc biệt, từ nay đến hết năm 2015, Hà Nội phải tạm dừng phát triển nhà ở thương mại trong khu vực nội đô đối với các dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư dự án; thực hiện rà soát các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới đã được chấp thuận, cho phép đầu tư trên toàn địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật, để xác định các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án cần điều chỉnh, các dự án tạm dừng, các dự án phải dừng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội thực hiện điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quy chuẩn, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và tiêu chuẩn thiết kế chung cư cao tầng và bảo đảm yêu cầu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực;

Khẩn trương rà soát quỹ đất 20% tại các khu đô thị, có biện pháp bảo đảm các dự án được triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; khẩn trương tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và hoàn thành chậm nhất vào quý IV/2014; công khai các đồ án về quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và quản lý quy hoạch, kiến trúc nhà ở đô thị theo quy định của pháp luật; Dành nguồn lực thích đáng để đầu tư phát triển nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội cho thuê và hỗ trợ nhà ở tại khu vực nông thôn, đồng thời áp dụng các phương thức thực hiện linh hoạt đầu tư phát triển nhà ở tái định cư như đầu tư trực tiếp, đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT), mua nhà ở thương mại. Tạo điều kiện thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn Thành phố.

Theo DDDN

Các tin khác