Thủ tướng sẽ xem xét, quyết định 20% quỹ đất xây nhà ở xã hội

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Vừa qua, Chính phủ đã đồng ý ủy quyền cho Thủ tướng xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định việc dành 20% quỹ đất xây nhà ở xã hội tại các dự án có nguồn gốc đất quốc phòng.

>> Sẽ ban hành 6 nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng

Vấn đề dành 20% quỹ đất ở để xây dựng nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển khu đô thị mới, nhà ở thương mại sử dụng đất có nguồn gốc là đất quốc phòng là nội dung của phiên họp thường kỳ tháng 9/2014 của Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 04/10/2014, Chính phủ đã đồng ý uỷ quyền Thủ tướng xem xét từng trường hợp và quyết định dành 20% quỹ đất ở để xây dựng nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển khu đô thị mới, nhà ở thương mại sử dụng đất có nguồn gốc là đất quốc phòng.

quy-xay-nha-o-xa-hoi

Thủ tướng sẽ quyết định 20% quỹ đất xây nhà ở xã hội tại các dự án
có nguồn gốc đất quốc phòng

Tại Khoản 3, Điều 37 của dự thảo Luật Nhà ở 2013 về “đất để phát triển nhà xã hội” quy định: Quỹ đất được quy hoạch để thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội riêng; Diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xây dựng nhà ở xã hội; Diện tích đất xây dựng nhà ở trong các dự án phát triển nhà ở thương mại mà chủ đầu tư phải dành để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, quỹ đất 20% tại các dự án khu đô thị mới, nhà ở thương mại để xây dựng nhà xã hội cũng đã quy định chi tiết tại Nghị định 188 và Nghị định 71 của Chính phủ.

Cụ thể, Khoản 2, Điều 32, Nghị định 71 của Chính phủ ban hành ngày 23/6/2010 quy định các dự án khu đô thị mới, nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở lên phải dành 20% quỹ đất xây dựng nhà ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 188 vào ngày 20/11/2013 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực từ 10/1/2014. Nghị định này đã quy định cụ thể, chi tiết hơn. Theo đó, nhà đầu tư được lựa chọn là chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, nhà ở thương mại không phân biệt quy mô, tại các đô thị loại 3 trở lên đều phải dành 20% diện tích sàn nhà ở hoặc quỹ đất xây dựng nhà ở để xây nhà ở xã hội.

 

Theo Bất động sản

Các tin khác