Thái Nguyên: Năm 2015, diện tích nhà ở bình quân sẽ đạt 23,48m2

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Đó là mục tiêu mà UBND tỉnh Thái Nguyên đặt ra tại báo cáo về Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

>> Hà Nội phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở 2015 - 2020: Đất vùng ven có sốt?

Tỉnh Thái Nguyên đã đặt ra yêu cầu các dự án phát triển nhà ở tại các đô thị từ loại III trở lên cần phải phát triển loại nhà ở chung cư để vừa tiết kiệm quỹ đất, vừa tạo điểm nhấn cho đô thị. Tại các khu vực tập trung nhiều cơ sở đào tạo như: TP Thái Nguyên, TX Sông Công, huyện Phổ Yên cần chủ động triển khai các dự án, bố trí nguồn vốn đầu tư tư ngân sách địa phương, đề xuất bổ sung nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách Trung ương để xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên. Phát triển nhà ở khu vực nông thôn gắn với mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên với kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ. Tập trung hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, các hộ gia đình vùng sâu, vùng xa, khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai; xây dựng, cải tạo, chỉnh trang nâng cấp chất lượng nhà ở.

Theo Xây dựng

Các tin khác