Quy định mới nhất về bồi thường khi cải tạo chung cư cũ

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư vừa được Chính phủ đưa ra lấy ý kiến người dân, trong đó đặc biệt đáng quan tâm là các điều khoản về bồi thường, bố trí tái định cư.

>>Liệu có "bình mới, rượu cũ"?

Theo đó, về việc bố trí nhà ở tạm cư, Dự thảo Nghị định quy định, trường hợp Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng lại nhà chung cư thì cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án có trách nhiệm chuẩn bị quỹ nhà ở tạm cư hoặc hỗ trợ bằng tiền để các hộ dân tự lo chỗ ở trong thời gian thực hiện dự án. Chi phí phục vụ cho công tác bố trí tạm cư do chủ đầu tư dự án thanh toán và được hạch toán vào chi phí thực hiện dự án.

Đối với trường hợp nhà chung cư nguy hiểm phải tổ chức cưỡng chế di dời mà chưa lựa chọn được chủ đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức bố trí quỹ nhà ở tạm cư hoặc hỗ trợ tiền để các chủ sở hữu có chỗ ở tạm thời trước khi thực hiện cưỡng chế.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu nhà chung cư thỏa thuận đầu tư xây dựng lại nhà chung cư thì các bên thỏa thuận về chỗ ở tạm thời của chủ sở hữu trong thời gian cải tạo, xây dựng lại.

Về bồi thường, bố trí tái định cư, Nghị định quy định, Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm xây dựng phương án tái định cư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 112 của Luật Nhà ở.

Việc bố trí tái định cư cho các chủ sở hữu có nhà chung cư thuộc diện cần phá dỡ để xây dựng lại phải bảo đảm tuân thủ các quy định tại khoản 1 Điều 116 của Luật Nhà ở. Phương án tái định cư phải xác định rõ mức bồi thường, bố trí tái định cư và tạm cư đối với từng chủ sở hữu căn hộ.

quy-dinh-moi-nhat-ve-boi-thuong-khi-cai-tao-chung-cu-cu

Thỏa thuận sẽ có lợi cho người dân

Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư có nhu cầu tái định cư tại nơi nhà chung cư được xây dựng lại thì việc bố trí tái định cư được quy định tại Nghị định như sau:

Đối với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu thỏa thuận đầu tư xây dựng lại nhà chung cư thì các bên tự thỏa thuận hình thức bồi thường trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc người được bồi thường nhà ở mới có diện tích tối thiểu phải bằng hoặc lớn hơn diện tích căn hộ cũ bị phá dỡ hoặc có thể áp dụng hình thức thỏa thuận vừa bồi thường bằng tiền, vừa bồi thường bằng diện tích nhà ở.

Đối với trường hợp các chủ sở hữu nhà chung cư không thỏa thuận được với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tham gia đầu tư vốn hoặc góp vốn mà Nhà nước phải trực tiếp đầu tư xây dựng lại nhà chung cư theo quy định tại khoản 2 Điều 113 của Luật Nhà ở thì chủ sở hữu chỉ được bố trí tái định cư với diện tích căn hộ mới bằng diện tích căn hộ cũ mà không phải trả thêm tiền.

Trường hợp căn hộ cũ có diện tích công trình phụ nằm ngoài căn hộ theo thiết kế ban đầu thì phần diện tích phụ đó được tính gộp chung (phân bổ) với diện tích căn hộ khi thực hiện bố trí tái định cư.

Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư không có nhu cầu tái định cư tại nơi nhà chung cư được xây dựng lại thì việc bố trí tái định cư được Nghị định quy định như sau:

Đối với trường hợp Nhà nước đầu tư xây dựng lại nhà chung cư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc bố trí tái định cư cho chủ sở hữu, chủ sử dụng theo các hình thức quy định tại Điều 36 của Luật Nhà ở.

Trường hợp nhận bồi thường bằng tiền thì được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở (nếu có nhu cầu).

Đối với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu thỏa thuận đầu tư xây dựng lại nhà chung cư thì các bên tự thỏa thuận hình thức bồi thường bằng tiền hoặc bồi thường bằng nhà ở, đất ở tại vị trí khác cho chủ sở hữu.

Trường hợp nhận bồi thường bằng tiền thì được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở (nếu có nhu cầu).

Đối với các công trình hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án (nếu có ) thì việc bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Các trường hợp tự cơi nới, xây dựng nhà ở, công trình xây dựng trên đất lấn chiếm trái phép thì không được bồi thường mà chỉ được hỗ trợ theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đủ điều kiện mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì được giải quyết theo quy định của pháp luật về nhà ở.

 

Theo Hà Nội Mới

Các tin khác