Quốc hội thông qua Luật Nhà ở và Luật thi hành án dân sự

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Chiều 25/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật nhà ở (sửa đổi). Luật bao gồm 13 chương, 179 điều và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Luật nhà ở sửa đổi nhằm phát triển đa dạng và hài hòa các loại hình nhà ở

Số đại biểu tham gia biểu quyết là 414 đại biểu, trong đó có 385 đại biểu tán thành (chiếm 77,46%), 23 đại biểu không tán thành (chiếm 4,63%) và 6 đại biểu không biểu quyết (chiếm 1,21%).

Luật nhà ở (sửa đổi) gồm 13 chương, 179 điều. Luật điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nhà ở nhằm phát triển đa dạng và hài hòa các loại hình nhà ở bao gồm nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ; nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của từng nhóm đối tượng trong xã hội; hình thành các định chế tài chính phát triển nhà ở phù hợp để các doanh nghiệp và mọi người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách xã hội, người thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho mục đích cải thiện nhà ở; từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở ngày càng tốt hơn cho các tầng lớp dân cư; Bảo đảm quyền có chỗ ở của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

Luật cũng mở rộng đối tượng và điều kiện người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam để huy động các nguồn lực về vốn, công nghệ, kinh nghiệm… phục vụ cho phát triển đất nước; đồng thời góp phần thúc đẩy thị trường xây dựng trong nước phát triển, giải quyết việc làm cho người lao động, tạo sự tăng trưởng cho nền kinh tế trên nguyên tắc bảo đảm ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững.

Đặc biệt, dự thảo Luật được trình Quốc hội thông qua đã thu hẹp đối tượng được thuê nhà ở công vụ. Cụ thể, nếu là cán bộ, công chức ở trung ương thì giữ chức vụ từ cấp tổng cục trưởng và tương đương trở lên, nếu ở địa phương thì từ cấp chủ tịch huyện, giám đốc sở và tương đương trở lên mới được xét thuê nhà công vụ.

Điều kiện là những công chức trên vẫn phải đáp ứng quy định chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại nơi đến công tác và một số điều kiện khác.

Đối với các đối tượng cán bộ, công chức khác nếu được điều động, luân chuyển đến công tác tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo thì mới được bố trí thuê nhà ở công vụ như đối tượng là giáo viên, bác sĩ.

Cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và thảo luận về Dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Trong đó, có 424 đại biểu tham gia, số đại biểu tán thành là 418 đại biểu (chiếm 84,10%); có 4 đại biểu không tán thành chiếm 0,80%.

Theo Diễn đàn doanh nghiệp.

Các tin khác