Quốc hội chấp thuận vay hơn 236.000 tỷ đồng để bù bội chi 2013

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Với tỷ lệ tán thành đạt 77,58%, chiều 10/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013.

>>Thủ tướng chưa hài lòng về tăng trưởng kinh tế

quoc-hoi-chap-thuan-vay-de-bu-chi

Một phiên bấm nút thông qua luật tại Quốc hội kỳ 9 khóa XIII

Theo đó, các đại biểu nhất trí phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2013 như sau:

Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.084.064 tỷ đồng (một triệu, không trăm tám mươi tư nghìn, không trăm sáu mươi tư tỷ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2012, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật ngân sách nhà nước;

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.277.710 tỷ đồng (một triệu, hai trăm bảy mươi bảy nghìn, bảy trăm mười tỷ đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2013 sang năm 2014;

Bội chi ngân sách nhà nước là 236.769 tỷ đồng (hai trăm ba mươi sáu nghìn, bảy trăm sáu mươi chín tỷ đồng), bằng 6,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước: vay trong nước 180.347 tỷ đồng (một trăm tám mươi nghìn, ba trăm bốn mươi bảy tỷ đồng), vay ngoài nước 56.422 tỷ đồng (năm mươi sáu nghìn, bốn trăm hai mươi hai tỷ đồng).
 

Theo Hà Nội Mới

Các tin khác