Quảng Nam lập đồ án quy hoạch đô thị Sông Vàng

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất chủ trương cho phép UBND huyện Đông Giang nghiên cứu lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Sông Vàng, tỷ lệ 1/5.000, giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030.

 

>> Chốt thời điểm khởi công cầu Thủ Thiêm 2 vào 3/2/2015

quang-nam-;ap-do-an-quy-hoach-do-thi-song-vang

Phát triển đô thị Sông Vàng sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt huyện Đông Giang, Quảng Nam

UBND tỉnh lưu ý đồ án quy hoạch phải đảm bảo mục tiêu nâng cấp đô thị, phù hợp với các định hướng phát triển của khu vực đã được xác định tại Quy hoạch vùng tỉnh và nội dung Chương trình Phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam, đảm bảo an ninh quốc phòng và phát huy các giá trị về văn hóa, cảnh quan đặc trưng của đô thị, kế thừa các nội dung nghiên cứu và các công tác đã được thực hiện trong quá trình lập đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) thị tứ Sông Vàng.

Sở Xây dựng Quảng Nam có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Đông Giang thực hiện lập đồ án quy hoạch nêu trên; tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập quy hoạch.

UBND tỉnh cũng lưu ý, thời gian lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch tối đa là 1 tháng, kể từ ngày 13/1/2015.

 

Theo DĐDN

 

Các tin khác