Quận Ba Đình, Hà Nội có thêm 1,56 ha đất ở năm 2015

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Trong năm 2015, UBND TP. Hà Nội cho phép quận Ba Đình chuyển đổi 1,56ha đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở, và 0,52ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

>>Chính phủ “sốt ruột” với gói tín dụng nhà ở 30.000 tỷ

quan-ba-dinh-them-1,56-ha-dat-o-nam-2015

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Ba Đình.

Quận Ba Đình có tổng diện tích tự nhiên 924,95ha trong đó: Đất nông nghiệp là 2,98ha (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác); Đất phi nông nghiệp 916,9ha (đất quốc phòng, đất an ninh, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất phát triển hạ tầng, đất ở đô thị...); và đất chưa sử dụng 5,03ha.

Trong năm 2015, Ba Đình được phép thu hồi 0,52ha đất nông nghiệp; 6,78ha đất phi nông nghiệp, trong đó nhiều nhất là đất xây dựng trụ sở cơ quan 3,84ha và đất ở tại đô thị 1,18ha.

UBND TP. Hà Nội cũng phê duyệt cho quận Ba Đình chuyển đổi mục đích sử dụng 0,52ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và 1,56ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Trong năm 2015, Ba Đình có 25 dự án nằm trong danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất; đồng thời, chuyển mục đích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân là 1,86 ha.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao UBND quận Ba Đình có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2015.

Trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Ba Đình có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND thành phố trước ngày 31/5/2015.

 

Theo Địa ốc Online

Các tin khác