Nới room: Chờ xong Bộ Tài chính, chờ tới Bộ KHĐT!

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Thị trường chứng khoán vẫn chờ đợi thông tư quy định cụ thể về nới tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (room) tại doanh nghiệp. Vậy nhưng nay đã có thông tư rồi vẫn không biết mức nới room cho từng lĩnh vực là bao nhiêu, muốn biết phải chờ quy định của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

>> Điều chỉnh tỷ giá USD/VND: Khôn ngoan hay tất yếu?

noi-room-cho-xong-bo-tai-chinh-cho-toi-bo-khdt

Những quy định về nới room luôn được nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán quan tâm

Thông tư 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã được ban hành ngày 19-8, thay thế Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời thông tư quy định chi tiết trình tự thủ tục, hồ sơ hướng dẫn để các Công ty đại chúng nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015.

Tuy vậy, thông tư 22 trang này chỉ quy định chi tiết trình tự thủ tục, hồ sơ hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến. Thông tư ban hành nhằm đơn giản hóa các thủ tục tham gia thị trường của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cụ thể: tiết giảm tối đa các đầu tài liệu; bãi bỏ việc phải hợp pháp lãnh sự đối với các hồ sơ; tài liệu bằng tiếng Anh không cần dịch sang tiếng Việt.

Đây là một trong 3 thông tư hướng dẫn cho Nghị định 60, cũng là thông tư quan trọng nhất liên quan đến nới room được Ủy ban Chứng khoán công bố, hai thông tư còn lại hướng dẫn về thủ tục phát hành và niêm yết.Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015.

Không như mong đợi của thị trường chứng khoán, thông tư chưa thể giúp doanh nghiệp bắt tay vào việc thực hiện nâng sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp. Vì để thực hiện, cũng như quy định tại Nghị định 60, doanh nghiệp không dễ dàng để biết được nới room đến mức nào, vì phải tham chiếu thêm danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Mà danh mục này phải chờ Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành.

Theo Nghị định 60, nhà đầu tư ngoại không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu tại công ty đại chúng Việt Nam, nếu doanh nghiệp này không hoạt động trong các ngành nghề có quy định về sở hữu hoặc điều lệ công ty có quy định khác.

Cũng theo nghị định, các trường hợp bị hạn chế tỷ lệ sở hữu là công ty kinh doanh trong các lĩnh vực có giới hạn về tỷ lệ sở hữu theo các điều ước quốc tế hoặc pháp luật về đầu tư, luật chuyên ngành. Đối với những ngành có điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài, nhưng không quy định về sở hữu thì giới hạn là 49%.

Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, room nước ngoài sẽ không được vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác. Các tỷ lệ này cũng áp dụng với doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá, nếu các quy định về cổ phần hoá không nêu rõ tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Hiện tại, với những quy định trên, danh mục điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài - đang được Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì soạn thảo lại đang là điều đáng chờ đợi nhất. Hiện Chính phủ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch đầu tư soạn thảo và ban hành trong tháng 8 để kịp đi cùng với quy định nới room.

Thông tư mới này trong thời điểm hiện tại chỉ có ý nghĩa nhất với công ty chứng khoán có nhu cầu nới room. Vì với riêng ngành này không cần chờ quy định của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Hiện tại thông tư đã quy định rõ trình tự và các thủ tục cần thiết cho đối tượng này để tiến hành thực hiện thủ tục nới room nếu có nhu cầu. Mức nới room bao nhiêu vẫn do đại hội đồng cổ đông quyết định.

Thông tư cũng quy định rõ Tổ chức nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 21 và khoản 24 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP được sở hữu từ 51% trở lên vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán. Mỗi nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, tổ chức khác chỉ được sở hữu dưới 51% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Trong các công ty chứng khoán có nhu cầu nới room thì Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC) có thể sẽ là công ty đầu tiên thực hiện. Vì theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18-8 của công ty này thì Hội đồng quản trị HSC sẽ triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành để tăng tối đa (100%) tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi các thông tư hướng dẫn được ban hành.

Một số công ty chứng khoán trước đó trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online cũng cho hay sẽ tìm đối tác để tham gia góp vốn theo quy định mới, tức cao hơn 49% cổ phần.

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Các tin khác