Năm 2015, sẽ tăng nguồn cung nhà ở xã hội

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Đồng thời, tăng nguồn cung nhà ở thương mại có diện tích trung bình và nhỏ, giá bán thấp; tích cực hỗ trợ tiếp cận gói 30.000 tỷ đồng.

>>Hà Nội: Chuyển biến trong quản lý, duy trì hoạt động các hầm đường bộ

nam-2015-se-tang-nguon-cung-nha-o-xa-hoi

Tính đến hết năm 2014, cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 102 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 38 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng 19.686 căn hộ; 64 dự án nhà ở cho công nhân, với quy mô xây dựng 20.277 căn hộ.

Hiện đang tiếp tục triển khai 150 dự án, trong đó có 91 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 55.830 căn hộ; 59 dự án nhà ở cho công nhân, quy mô xây dựng khoảng 66.753 căn hộ. Chương trình phát triển nhà ở sinh viên đã có 75 dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, giải quyết chỗ ở cho khoảng 145.000 sinh viên.

Trong kế hoạch năm 2015, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, phân loại, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa các dự án bất động sản; đẩy mạnh tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích trung bình và nhỏ, giá bán thấp; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng.

 

Theo Báo Xây dựng

Các tin khác