Mô hình căn hộ 2.5D tòa Ruby 4 - Goldmark City!

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Mặt bằng căn hộ Goldmark City tòa Ruby 4

Mặt bằng căn hộ
 

 
Mặt bằng căn hộ tòa 104 - Goldmark City 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Căn hộ 1 - 2 - 5 - 6 - 15 - 16 - 11 - 12 (A) - Tòa 104 Goldmark City

Căn hộ 01-02-05-06-15-16-11-12 (A) - Tòa 104 Goldmark City


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Căn hộ 03 - 04 - 13 - 14 (D) - Tòa 104 Goldmark City

Căn hộ 03-04-13-14 (D) - Tòa 104 Goldmark City 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Căn hộ 07 - 10 (B) - Tòa 104 Goldmark City

Căn hộ 07-10 (B) - Tòa 104 Goldmark City


 

 

- Căn hộ 08 - 09 (C) - Tòa 103 Goldmark City

 
Căn hộ 08-09 (C) - Tòa 104 Goldmark City

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông chi tiết liên hệ: Hotline dự án: 0943 60 88 33

Các tin khác