Mô hình căn hộ 2.5D tòa Ruby 3 - Goldmark City!

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Mặt bằng căn hộ tòa Ruby 3 - Goldmark City

Mặt bằng căn hộ

Mặt bằng tòa 103-Goldmark City 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Căn hộ 01 (D) - Tòa 103 Goldmark City

Căn hộ 01 (D) - Tòa 103 Goldmark City

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Căn hộ 02 (E) - Tòa 103 Goldmark City

Căn hộ 02 (E) - Tòa 103 Goldmark City

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Căn hộ 03 (F) - Tòa 103 Goldmark City

Căn hộ 03 (F) - Tòa 103 Goldmark City

 

- Căn hộ 04 (A3) - Tòa 103 Goldmark City

Căn hộ 04 (A3) - Tòa 103 Goldmark City

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Căn hộ 05-11-12-13 (A) - Tòa 103 Goldmark City

Căn hộ 05-11-12-13 (A) - Tòa 103 Goldmark City

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Căn hộ 06-07-14-15 (B) - Tòa 103 Goldmark City

Căn hộ 06-07-14-15 (B) - Tòa 103 Goldmark City

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Căn hộ 08-16 (A2) - Tòa 103 Goldmark City

Căn hộ 08-16 (A2) - Tòa 103 Goldmark City

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Căn hộ 09-17 (A1) - Tòa 103 Goldmark City

Căn hộ 09-17 (A1) - Tòa 103 Goldmark City

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Căn hộ 10 (C) - Tòa 103 Goldmark City

Căn hộ 10 (C) - Tòa 103 Goldmark City


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông chi tiết liên hệ: Hotline dự án: 0943 60 88 33

Các tin khác