Mô hình căn hộ 2.5D tòa Ruby 2 - Goldmark City!

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Mặt bằng căn hộ Ruby 2 Goldmark City

Mặt bằng căn hộ

Mặt bằng điển hình Ruby2 - Goldmark City

- Căn hộ 01 - Ruby 2


- Căn hộ 02 - Ruby 2 Goldmark City

- Căn hộ 03 - Ruby 2 Goldmark city

- Căn hộ 04, 05 - Ruby 2 Goldmark city

- Căn hộ 06, 07, 14, 15 - Ruby 2 Goldmark city

Hotline dự án: 0943 60 88 33

Các tin khác