Mô hình căn hộ 2.5D tòa Ruby 1 - Goldmark City!

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Mặt bằng căn hộ tòa Ruby 1 - Goldmark City

Mặt bằng căn hộ tòa Ruby 1 - Goldmark City

Mặt bằng điển hình tòa Ruby 1 - Goldmark City

- Căn hộ  01 - Tòa Ruby 1 Goldmark City

- Căn hộ  02 - Tòa Ruby 1 Goldmark City

 

- Căn hộ  03 - Tòa Ruby 1 Goldmark City- Căn hộ 04, 05, 09, 10 - Tòa Ruby 1 Goldmark City


- Căn hộ 06, 11 - Tòa Ruby 1 Goldmark City


- Căn hộ  07 - Tòa Ruby 1 Goldmark City


- Căn hộ  08 - Tòa Ruby 1 Goldmark City

Hotline dự án: 0943 60 88 33

Các tin khác