Miễn lệ phí trước bạ xe máy điện đến hết 30/6/2015

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Trong thời gian từ nay cho đến hết ngày 30/6/2015, nếu chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ…

>> Giao dịch trực tuyến bằng thẻ Visa tăng hơn 50%

Trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại văn bản số 8802,  mới đây, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn lệ phí trước bạ với xe máy điện.

Miễn lệ phí trước bạ xe máy điện đến hết 30/6/2015

Theo công văn này, đối với chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện, trong thời hạn từ nay cho đến hết ngày 30/6/2015 nếu chủ tài sản đi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ; đồng thời không phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ, mà chỉ đến cơ quan Công an để làm thủ tục đăng ký xe theo quy định.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/7/2015 trở đi, nếu chủ tài sản làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng xe máy điện với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ, và phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Hà Nội mới.

Các tin khác