Lãi suất cho vay trung - dài hạn ở mức 9,5 - 10,5%/năm

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Hiện nay, mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 7%/năm đối với ngắn hạn, các NHTM nhà nước tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm.

>>Hàn Quốc điều tra quỹ đen tại dự án cao tốc Việt Nam

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 7-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,5-11%/năm đối với trung và dài hạn. Như vậy, so với thời điểm cuối năm 2014, các mức lãi suất cho vay trên có giảm nhưng không đáng kể.

Về lãi suất huy động, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.

lai-suat-cho-vay-trung-dai-han

Lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh thông thường ngắn han phổ biến là 7 - 9%/năm.

Trên thị trường liên ngân hàng, trong tuần qua (23/3-27/3), lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng tăng ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt. So với tuần từ 16/3 đến 20/3/2015. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm là 4,10%/năm, tăng 0,09%/năm so với tuần trước đó; lãi suất các kỳ hạn dưới 1 tháng còn lại dao động trong khoảng từ 4,42%/năm đến 4,67%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất giao dịch bình quân các kỳ hạn trên thị trường liên ngân hàng tăng giảm trái chiều. Cụ thể, lãi suất bình quân tăng lần lượt 0,02%/năm và 0,07%/năm ở kỳ hạn qua đêm và 1 tuần nhưng lại giảm 0,1%/năm và 0,07%/năm ở kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng.

Đáng chú ý là các nhà băng tăng cường vay mượn lẫn nhau. Điều này được thể hiện ở chỗ ,tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 135.855 tỷ đồng (bình quân 27.171 tỷ đồng/ngày), tăng 7.869 tỷ đồng so với tuần trước đó; bằng USD quy đổi ra VND đạt 57.029 tỷ đồng (bình quân khoảng 11.406 tỷ đồng/ngày), tăng 229 tỷ đồng so với tuần trước đó.

Các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 38% tổng doanh số giao dịch VND), 1 tuần (35%) và 2 tuần (15%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 48% và 21% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

 

Theo Hà Nội Mới

Các tin khác