Lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh phổ biến 7-11%/năm

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Mức lãi suất trên gần như không thay đổi so với thời điểm giữa tháng 4 vừa qua. Trong khi đó, lãi suất VND và USD trên thị trường liên ngân hàng tăng-giảm đan trái chiều.

>>Kinh tế Thủ đô tăng trưởng cao nhất trong 4 năm gần đây

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần qua (25/5-29/5), lãi suất VND bình quân trên thị trường liên ngân hàng giảm ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm còn mức 1,30%/năm; 1,93%/năm và 3,64%/năm. Ngược lại, lãi suất USD tăng ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt từ 1 tháng trở xuống, dao động trong khoảng từ 0,29%/năm đến 0,54%năm.

Về doanh số giao dịch, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 99.570 tỷ đồng (bình quân 19.914 tỷ đồng/ngày), tăng 9.313 tỷ đồng so với tuần từ 18/5 – 22/5/2015; bằng USD quy đổi ra VND đạt 45.913 tỷ đồng (bình quân khoảng 9.183 tỷ đồng/ngày), tăng 1.552 tỷ đồng so với tuần trước đó.

lai-suat-cho-vay-kinh-doanh

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 39% tổng doanh số giao dịch VND) và 1 tuần (chiếm 23%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 46% và 19% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Về lãi suất huy động, lãi suất huy động bằng VND tương đối ổn định, hiện phổ biến là 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.

Lãi suất huy động bằng USD phổ biến bằng mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định là 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và 0,75%/năm đối với tiền gửi của dân cư.

Về lãi suất cho vay, lãi suất cho vay bằng VND tương đối ổn định. Hiện nay, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7%/năm đối với ngắn hạn, các ngân hàng thương mại Nhà nước tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 7-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn. Như vậy, so với thời điểm giữa tháng 4 vừa qua, các mức lãi suất trên không thay đổi.

Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3-6,7%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-5,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 5,5-6,7%/năm.

 

Theo Hà Nội Mới

Các tin khác