Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2015.

>>Đằng sau mức tăng trưởng đột biến quý I

Đơn giá nhân công theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng… để cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Xác định đơn giá nhân công theo cơ chế thị trường. Nguyên tắc xác định giá nhân công xây dựng trong Thông tư phù hợp với quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình “Giá nhân công xây dựng được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh, theo từng ngành nghề cần sử dụng”.

huong-dan-xac-nhan

Cụ thể việc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công phải đảm bảo các nguyên tắc: phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình; phù hợp mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc; đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…).

Trong Thông tư đã xác định nhóm, cấp bậc, hệ số lương của công nhân xây dựng; kỹ sư trực tiếp; nghệ nhân; lái xe; thợ điều khiển tàu, thuyền... Quy định này cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí trên cơ sở hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành.

Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT, PPP do nhà nước quản lý . Đối với các nguồn vốn khác, khuyến khích các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến việc quản lý áp dụng các quy định của Thông tư này.

Bộ Xây dựng cũng giao UBND cấp tỉnh căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này chỉ đạo việc tổ chức, xác định đơn giá nhân công, công bố đơn giá nhân công làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Về xử lý chuyển tiếp, Thông tư quy định, đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã được phê duyệt trước thời điểm hiệu lực của Thông tư này thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng quy định của Thông tư này. Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp đặc thù do cơ quan thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, sự ra đời của Thông tư này sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, góp phần tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh trong quản lý chi phí và nâng cao hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

Theo Hà Nội Mới

Các tin khác