Hướng dẫn vận dụng các triết lí của Kinh Dịch trong bài trí văn phòng – Quẻ Càn

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Tương tự như các mối quan hệ không có triển vọng, các dự án không khả thi, sản phẩm/dịch vụ không đạt hiệu quả kinh doanh gây ra nhiều thiệt hại cho công việc kinh doanh rất nhiều. 

>>Hướng dẫn vận dụng các triết lí của Kinh Dịch trong bài trí văn phòng – Quẻ Đoài

Có những thời điểm bạn rất quan tâm đến việc đầu tư vào một dự án hay việc cho ra một sản phẩm mới. Thế nhưng theo Kinh Dịch,quẻ Càn – cung Quới Nhân cho rằng không phải tất cả những dự án/sản phẩm hay dịch vụ đều mang lại hiệu quả dương. Điều này đòi hỏi bạn phải có một tầm nhìn rộng.

Phân loại hồ sơ

Cần phân loại hồ sơ thành hai nhóm: Hồ sơ đang xử lý và hồ sơ lưu trữ. Đặt các hồ sơ đang xử lý ở khu vực dễ tra cứu nhất, xếp hồ sơ theo chiều thẳng đứng. Các hồ sơ lưu trữ nên cất ở những khu vực khuất khỏi tầm mắt.

Sắp xếp hồ sơ đang xử lý theo cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp

Bạn có thể sắp xếp các hồ sơ đang xử lý theo bản chất công việc, phân loại khách hàng/sản phẩm hay theo thị trường mục tiêu…

huong-dan-van-dung-cac-triet-li-cua-kinh-dich-trong-bai-tri-van-phong-que-can

Dùng hồ sơ có nhiều màu để dễ phân biệt, hãy loại bỏ tất cả hồ sơ liên quan đến các dự án

không còn mang tính khả thi và đặt hồ sơ của những dự án mà bạn đang quan tâm ở cung Quới Nhân.

Khi đó, bạn có thể tập trung tốt hơn.

Dán nhãn cho các bìa hồ sơ

Các hồ sơ lưu trữ đồng nhất về hình dạng giúp bạn dễ dàng quản lý. Các nhãn ghi trên hồ sơ sẽ giúp bạn định hướng chính xác công việc của mình. Thỉnh thoảng cũng nên dán nhãn mới cho các bìa hồ sơ. Thông qua việc này, bạn sẽ có dịp phân loại hồ sơ nào thuộc về quá khứ để chuyển sang khu vực hồ sơ lưu trữ, hoặc yên tâm vứt bỏ những hồ sơ không còn sử dụng nữa.

Sưu tầm

Các tin khác