HoREA: Kiến nghị cho ngân hàng ngoại bảo lãnh bán nhà đang xây

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) vừa đưa ra bản đề xuất cho phép các ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và ngân hàng ngoại có chi nhánh tại Việt Nam được bảo lãnh dự án nhà ở hình thành trong tương lai.

>> Phát hành 
4.000 tỉ đồng 
trái phiếu 
xây dựng thủ đô

kien-nghi-cho-ngan-hang-ngoai-bao-lanh-ban-nha-dang-xay

HoREA đề xuất cho ngân hàng ngoại được tham gia bảo lãnh các dự án nhà ở

hình thành trong tương lai.

Trước hết, Hiệp hội đã đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước cần phải giải thích rõ hơn về khái niệm "ngân hàng thương mại" theo hướng không phân biệt giữa ngân hàng nội và ngoại. Từ đó, thực hiện mở rộng quyền được tham gia bảo lãnh các dự án nhà ở đang xây cho ngân hàng có vốn ngoại (cũng thuộc nhóm ngân hàng thương mại).

Từ đầu tháng 7, Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi năm 2014 đã có hiệu lực và đang trong giai đoạn chờ các thông tư hướng dẫn cụ thể. Theo quy định tại Khoản 1, điều 56, trước khi bán hoặc cho thuê mua nhà ở tại các dự án đang thi công, chủ đầu tư phải có sự bảo lãnh từ phía ngân hàng thương mại đủ năng lực thực. Trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện tiến độ xây dựng đúng như đã cam kết, ngân hàng sẽ có trách nhiệm bồi thường theo cam kết hợp đồng 3 bên và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Theo đánh giá của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, quyền lợi của người mua nhà sẽ được tăng cường hơn nữa nếu các dự án bán nhà hình thành trong tương lai được bảo lãnh tài chính bởi các ngân hàng nước ngoài, từ đó, sẽ tạo nên những thuận lợi để thị trường bất động sản phát triển bền vững hơn.

HoREA trước đó cũng đã đưa ra văn bản đề xuất đến cơ quan thực hiện công tác soạn thảo dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh Bất động sản xem xét về việc chấp thuận cho các công ty bảo hiểm được tham gia nghiệp vụ bảo lãnh bán nhà đang xây. Song, đề xuất này đã không được ban soạn thảo đồng ý, vì từ nhiều năm nay, các ngân hàng thương mại đã có nghiệp vụ bảo lãnh bán nhà, trong khi các công ty bảo hiểm lại chưa hề có tiền lệ bảo lãnh bán nhà ở Việt Nam.

 

Theo Vnexpress

Các tin khác