Hỗ trợ nhà ở cho người có công với số tiền tăng khoảng 4,3 lần

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay đã có 62/63 địa phương hoàn thành việc lập và phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công (trừ Tp.HCM).

>> TP.HCM: Thanh toán phí xây dựng bằng 7 lô đất ở Thủ Thiêm

Theo đó, trên cả nước, số lượng trong diện được hỗ trợ về nhà ở theo Đề án được duyệt là 335.375 hộ, tăng khoảng 4,6 lần (thêm khoảng 263.200 hộ), so với số lượng đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012.

Vì thế, tổng số tiền cần thực hiện hỗ trợ từ 2.451 tỷ đồng lên 10.660 tỷ đồng, tăng khoảng 4,3 lần. Cụ thể, 160.118 trường hợp cần xây dựng mới nhà ở và 175.257 hộ cần sửa chữa, cải tạo lại nhà trong số hộ người có công được hỗ trợ nhà ở.

ho-tro-nha-o-cho-nguoi-co-cong-voi-so-tien-tang-khoang-4.3-lan

Số tiền hỗ trợ nhà ở cho người có công tăng khoảng 4,3 lần

Theo kết quả thực hiện bước đầu, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ cho 31.432 hộ, đạt gần 44% số hộ cần hỗ trợ theo báo cáo của Đoàn giám sát. Trong  đó có 10.867 hộ được sửa chữa, cải tạo nhà và 20.565 hộ được xây mới nhà ở.

Trong năm 2014, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương cơ bản phải hoàn thành xong việc hỗ trợ về nhà ở cho 80.000 hộ, gồm 72.153 hộ ở 53 địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát năm 2012 và 7.847 hộ ở 10 địa phương mà trước đây không có báo cáo nhưng nay đã được phê duyệt trong Đề án này.

Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, những hộ còn lại theo Đề án mà UBND các tỉnh, thành phố đã phê duyệt thì Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo đề xuất Quốc hội hoặc quyết định theo thẩm quyền tiếp tục phân bổ vốn từ ngân sách trung ương để thực hiện hỗ trợ nhà ở trong 4 năm. Như vậy, từ năm 2015 đến năm 2018, theo kế hoạch dự kiến sẽ dành khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ nhà ở cho người có công.

 

Theo Vietnam+

Các tin khác