Hà Nội yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

UBND Hà Nội vừa có công văn đôn đốc báo cáo thực hiện kết quả sau thanh tra diện rộng về quản lý đầu tư xây dựng và xử lý nợ xây dựng cơ bản (XDCB) từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN), trái phiếu Chính phủ (TPCP).

>> Chuyển giao cảng Diêm Điền về UBND tỉnh Thái Bình quản lý, khai thác

ha-noi-yeu-cau-tap-trung-xu-ly1

Công văn nêu rõ, ngày 30/1/2015, UBND thành phố có Văn bản số 742/UBND-KT về việc thực hiện các kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về quản lý đầu tư và xử lý nợ XDCB từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã… đã ban hành kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng chủ động đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện gửi Thanh tra thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/3/2015 để tổng hợp chung, báo cáo UBND thành phố.

Đến nay, đã có 31/42 đơn vị báo cáo kết quả thực hiện sau thanh tra; còn 11 đơn vị chưa có báo cáo. Đối với 31 đơn vị có báo cáo về cơ bản đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp khắc phục, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan về những tồn tại, thiếu sót trong việc quản lý dự án đầu tư xây dựng. Về xử lý kinh tế có 19/31 đơn vị đã thực hiện xong việc giảm trừ quyết toán; 12/31 đơn vị tổ chức thực hiện xong một phần việc thu hồi hoặc giảm trừ quyết toán… Tuy nhiên việc xử lý kinh tế (thu hồi, giảm trừ quyết toán) còn thấp, đạt 48% so với các kết luận thanh tra.

Để tăng cường hiệu quả thực hiện sau thanh tra, UBND thành phố yêu cầu 23 đơn vị (gồm 11 đơn vị chưa báo cáo và 12 đơn vị thực hiện xong một phần kết luận) nghiêm túc thu hồi, giảm trừ quyết toán; xử lý nợ XDCB theo các kết luận thanh tra đã ban hành; báo cáo kết quả thực hiện gửi Thanh tra thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 30/7/2015.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo kết quả việc xử lý nợ XDCB của các dự án được thanh tra thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố theo chỉ đạo chung của UBND thành phố. UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục có biện pháp tăng nguồn thu cho ngân sách cấp huyện, tập trung xử lý dứt điểm nợ XDCB trên địa bàn trong năm 2015.

 

Theo Thời báo Ngân hàng

Các tin khác