Hà Nội: Xây dựng huyện Mỹ Đức thành trung tâm du lịch - dịch vụ thương mại

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

UBND Hà Nội vừa có Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính huyện Mỹ Đức.

Quy hoạch nhằm mục tiêu cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển đô thị trung tâm Hà Nội.

Hà Nội: Xây dựng huyện Mỹ Đức thành trung tâm du lịch - dịch vụ thương mại

Đồng thời, khai thác và phát huy cao nhất các lợi thế cạnh tranh của huyện Mỹ Đức, đặc biệt tập trung vào phát triển tiềm lực dịch vụ - du lịch không chỉ ở cấp thành phố mà còn nâng lên ở cấp quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế của huyện và phát triển bền vững của thành phố Hà Nội.

Đây cũng là cơ sở để tổ chức lập các quy hoạch và dự án đầu tư; kiểm soát phát triển và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Về tính chất, huyện Mỹ Đức được xác định là huyện thuần nông ngoại thành phía Tây Nam thành phố Hà Nội phát triển kinh tế tổng hợp, trong đó chú trọng phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ và nông nghiệp chất lượng cao. Định hướng đến năm 2030 là trung tâm du lịch - dịch vụ thương mại gắn với cảnh quan, môi trường sinh thái.

Dự báo dân số của huyện tối đa đến năm 2030 là khoảng 207.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 12.000 người (thị trấn Đại Nghĩa), dân số nông thôn khoảng 195.000 người (21 xã).

Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch (toàn bộ địa giới hành chính của huyện Mỹ Đức) khoảng 22.619,93ha. Bao gồm: Đất tự nhiên đô thị khoảng 495,06ha, trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 239,5ha, chỉ tiêu khoảng 199,58m2/người, đất ngoài phạm vi xây dựng đô thị khoảng 255,56ha; Đất tự nhiên nông thôn khoảng 22.124,87ha, trong đó đất phục vụ đô thị khoảng 3.265,80ha, đất xây dựng điểm dân cư nông thôn khoảng 2.708,90ha, chỉ tiêu khoảng 138,9m2/người, đất khác khoảng 16.150,17ha.

Về định hướng tổ chức phát triển không gian, Quy hoạch nêu rõ: Phát triển huyện Mỹ Đức theo mô hình phân tán với một đô thị hạt nhân trung tâm là thị trấn Đại Nghĩa và 03 cụm đổi mới tại các xã An Mỹ, An Phú, Hương Sơn phục vụ cho phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ sản xuất, công cộng, thương mại và dịch vụ - du lịch.

Về định hướng phát triển đô thị, huyện Mỹ Đức có 1 đô thị loại V - Thị trấn Đại Nghĩa sẽ thực hiện theo Quy hoạch chung thị trấn Đại Nghĩa được duyệt. Đây là trung tâm đầu não chính trị, hành chính của huyện Mỹ Đức; là trung tâm văn hóa - xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, kinh tế, thương mại, dịch vụ quan trọng của huyện Mỹ Đức; là một trong chuỗi đô thị thị trấn của Thành phố Hà Nội. Quy mô diện tích khoảng 495,06ha, dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 12.000 người.

Việc phát triển đô thị tuân thủ theo các định hướng chính như sau: Lấy không gian cây xanh, mặt nước làm trung tâm; phát triển không gian đô thị có tính truyền thống, thân thiện, ấm cúng, cố sức thu hút và lưu giữ khách du lịch. Tổ chức không gian ven sông Đáy thành không gian cảnh quan quan trọng của đô thị...

Theo Thời báo ngân hàng

Các tin khác