Hà Nội: Triển khai giám sát, đánh giá các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm và tiêu cực gây thất thoát, lãng phí vốn trong quá trình thực hiện đầu tư; đồng thời, giúp các cơ quan hoạch định chính sách có tư liệu thực hiện để tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình và kết quả đầu tư… Đó là nội dung cơ bản trong Kế hoạch số 110/KH-UBND của UBND TP Hà Nội vừa ban hành.

>>Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

ha-noi-trien-khai-danh-gia-hoat-dong-dau-tu

Rà soát, đánh giá các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm và tiêu cực gây thất thoát, lãng phí vốn trong quá trình thực hiện đầu tư.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư trong lĩnh vực, phạm vi quản lý và thực hiện tổng hợp báo cáo theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ, Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND TP.

Tổ chức hệ thống lưu trữ và cung cấp thông tin về tình hình đầu tư trong phạm vi của sở, ban, ngành, địa phương hoặc các dự án do mình quản lý. Tổng hợp, báo cáo UBND TP về giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, gửi về Sở KH&ĐT trước ngày 5/7/2015 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm 2015 và trước ngày 5/1/2016 đối với báo cáo năm 2015 để tổng hợp, báo cáo UBND TP, Bộ KH&ĐT.

Sở KH&ĐT tổ chức hệ thống lưu trữ và cung cấp thông tin về đầu tư trong phạm vi quản lý của UBND TP. Tổng hợp giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý của UBND TP bao gồm cả đầu tư của cấp huyện, cấp xã. Báo cáo Bộ KH&ĐT về giám sát, đánh giá tổng thế đầu tư trước ngày 20/7/2015 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm 2015 và ngày 20/1/2016 đối với báo cáo năm 2015; tổng hợp, báo cáo đột xuất khi cần thiết hoặc khi có yêu cầu của cơ quan cấp trên.

Liên quan đến giám sát, đánh giá dự án đầu tư, UBND TP chỉ đạo thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư công và nhà đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách theo quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư công về các nội dung: Việc chấp hành quy định về đấu thầu, công tác đền bù GPMB, bố trí vốn đầu tư, giải ngân, thanh toán; các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư dự án; nghiệm thu đưa dự án vào hoạt động; quản lý, vận hành dự án; việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo vệ môi trường, sinh thái đối với các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng đô thị, thủy lợi, đê điều.

Kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách về các nội dung: Tiến độ thực hiện dự án; việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; việc thực hiện các nội dung quy định tại giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản; dự án đã được quyết định đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất, tập trung vào các quận thuộc khu vực nội thành như: Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông.

Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã theo quy định của pháp luật. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư dự án đầu tư công, nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát, đánh giá đầu tư…

 

Theo Báo Xây dựng

Các tin khác