Hà Nội tăng chỉ tiêu tín dụng chính sách năm 2015 cho các quận, huyện, thị xã

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

UBND Hà Nội vừa có Quyết định về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách năm 2015 cho các quận, huyện, thị xã.

>>Chất lượng của nhà tái định cư - nỗi ám ảnh với người dân

ha-noi-tang-chi-tieu-tin-dung-chinh-sach-2015

Theo đó, phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2015 cho các quận, huyện, thị xã như sau: Chỉ tiêu kế hoạch dư nợ chương trình cho vay hộ cận nghèo tăng 30 tỷ đồng so với kế hoạch đã thông báo; Chỉ tiêu kế hoạch dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo mới thoát nghèo tăng 30 tỷ đồng so với kế hoạch đã thông báo; Chỉ tiêu kế hoạch dư nợ chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn: tăng 2 tỷ đồng so với kế hoạch đã thông báo.

Giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố quản lý, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được phê duyệt cho phù hợp với khả năng và nhu cầu thực tế của từng địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức, triển khai việc cho vay theo đúng quy định hiện hành.

Theo Thời Báo Ngân Hàng

Các tin khác