Hà Nội quyết liệt di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Sở Công thương, Ban quản lý KCN&CX Hà Nội, UBND 12 quận nội thành phải rà soát, tổng hợp danh sách các cơ sở sản xuất thuộc 17 ngành nghề gây ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi và địa bàn quản lý cần phải di dời gửi Sở Tài nguyên Môi trường trước ngày 25/7/2015.

>> Đà Nẵng: Triển khai phương án đầu tư các khu chung cư thu nhập thấp

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã yêu cầu như vậy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

ha-noi-quyet-liet-di-doi-cac-co-so-gay-o-nhiem-moi-truong

Việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị là công việc cần thiết và quan trọng; tuy nhiên có nhiều khó khăn, phức tạp trong quá trình thực hiện nên kết quả đến nay còn hạn chế: số lượng cơ sở đã di dời ít (41 đơn vị), tiến độ còn chậm.

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố có trách nhiệm chủ trì: Lập danh mục, tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đề xuất phương án và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất sau khi di dời, bố trí quỹ đất và hạ tầng cơ sở mới trước khi phải di dời; Đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ khuyến khích thực hiện di dời trên địa bàn 12 quận nội thành (đặc biệt là 4 quận trung tâm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng).

Đây là nhiệm vụ có quy mô khối lượng công việc lớn, khó khăn, phức tạp, mang tính chất tổng hợp, liên ngành. Vì vậy, Phó chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo quan tâm, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tăng cường phối hợp để đảm bảo hoàn thành công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động hướng dẫn ngay các Sở, ngành, UBND các quận nội thành về mẫu biểu lập danh sách các cơ sở cần di dời; Chủ trì xây dựng tiêu chí, danh mục, lộ trình, biện pháp di dời các cơ sở gây ô nhiễm và không phù hợp quy hoạch tại 12 quận nội thành báo cáo Ban chỉ đạo thành phố xem xét, thông qua trong tháng 7/2015.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận tiến hành đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất trong quá trình xây dựng, báo cáo trình duyệt Kế hoạch tổng thể di dời các cơ sở gây ô nhiễm và không phù hợp quy hoạch tại 12 quận nội thành.

Sở Công thương, Ban quản lý Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, UBND 12 quận nội thành: Rà soát, tổng hợp danh sách các cơ sở sản xuất thuộc 17 ngành nghề gây ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi và địa bàn quản lý cần phải di dời (có phân loại mức độ ô nhiễm đề đề xuất di dời ngay những cơ sở gây ô nhiễm nặng) gửi Sở Tài nguyên Môi trường trước ngày 25/7/2015.

Sở Quy hoạch Kiến trúc rà soát, tổng hợp danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp không phù hợp quy hoạch cần phải di dời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/7/2015; Chủ trì đẩy nhanh công tác trình duyệt quy hoạch phân khu làm căn cứ đề xuất phương án bố trí, quy hoạch sử dụng điểm đi và điểm đến cho các đơn vị phải di dời trong năm 2015.

Sở Tài chính chủ trì  đề xuất cơ chế tài chính (nguyên tắc chung) để hỗ trợ khuyến khích di dời gửi Sở Tài nguyên Môi trường trước ngày 25/7/2015.

 

Theo Thời báo Ngân hàng

Các tin khác