Hà Nội: Quận, huyện được thu hồi một số loại đất

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Có 2 trường hợp các quận, huyện được UBND thành phố Hà Nội ủy quyền thu hồi đất.

>> Luật Xây dựng 2014: Dừng công trình khi không bảo trì, bảo dưỡng

UBND Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5077/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND các quận, huyện và thị xã quyết định thu hồi đất một số trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố.

ha-noi-quan-huyen-duoc-thu-hoi-mot-so-loai-dat

Theo đó, UBND TP uỷ quyền cho UBND các quận, huyện và thị xã quyết định thu hồi đất các trường hợp gồm: đất do các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng và đất công, đất chưa sử dụng do UBND cấp xã quản lý. Các trường hợp còn lại, UBND TP vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Theo Infonet

Các tin khác