Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hoà, tỷ lệ 1/10.000

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5328/QĐ-UBND, phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hoà đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

>> Kiến nghị tất cả các trường hợp kinh doanh BĐS đều phải thành lập DN

Theo quyết định, tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch huyện Ứng Hoà khoảng 18.375,25ha. Trong đó: Đất đô thị khoảng 559,87ha (gồm đất xây dựng đô thị khoảng 274ha, đất ngoài phạm vi xây dựng đô thị 285,87ha); đất nông thôn khoảng 17.815,38ha (gồm đất phục vụ đô thị khoảng 1.256,27ha, đất xây dựng điểm dân cư nông thôn khoảng 2.441,52ha, đất khác khoảng 14.117,59ha).

Theo quyết định, tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch huyện Ứng Hoà khoảng 18.375,25ha. Trong đó: Đất đô thị khoảng 559,87ha (gồm đất xây dựng đô thị khoảng 274ha, đất ngoài phạm vi xây dựng đô thị 285,87ha); đất nông thôn khoảng 17.815,38ha (gồm đất phục vụ đô thị khoảng 1.256,27ha, đất xây dựng điểm dân cư nông thôn khoảng 2.441,52ha, đất khác khoảng 14.117,59ha). Quy mô dân số dự báo tối đa đến năm 2030 khoảng 220.000 người. Trong đó: Dân số đô thị khoảng 17.500 người (chủ yếu là dân số của thị trấn Vân Đình), dân số nông thôn 202.500 người (dân số của 28 xã). Về phát triển không gian quy hoạch của huyện Ứng Hoà theo mô hình phân tán với một số đô thị hạt nhân trung tâm là thị trấn Vân Đình và 3 cụm (Cụm đổi mới Quán Tròn, xã Quảng Phú Cầu - Trường Thịnh; cụm đổi mới Khu Cháy, xã Đồng Tân - Trung Tú và cụm đổi mới Hoà Nam, xã Hoà Nam) phục vụ cho phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ sản xuất, công cộng, thương mại, dịch vụ... Với khu vực trung tâm được quy hoạch là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, thể dục thể thao, giáo dục, khoa học kỹ thuật của huyện, quy mô khoảng 3.006ha, bao gồm các xã Phương Tú, Tảo Dương Văn, Vạn Thái và thị trấn Vân Đình. Đây là khu vực phát triển đa ngành nghề, công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... Khu vực phía Bắc huyện là nơi phát triển kinh tế nông nghiệp kết hợp tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, quy mô khoảng 5.365,73ha, gồm các xã Viên An, Viên Nội, Cao Thành, Sơn Công, Quảng Phú Cầu, Hoa Sơn, Trường Thịnh, Liên Bạt và Đồng Tiến với chức năng chính là hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ công cộng, làng nghề truyền thống, trang trại, trồng hoa, rau màu... Khu phía Đông Nam, tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp năng suất cao, nuôi trồng thuỷ sản, quy mô 5.016,92ha, gồm các xã Trung Tú, Đồng Tân, Trầm Lộng, Minh Đức, Đại Hùng, Kim Đường, Đông Lỗ và Đại Cường, chủ yếu là hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ công cộng, trung tâm trung chuyển, cung cấp các dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp năng suất cao và nuôi trồng thuỷ sản. Khu phía Tây, phát triển kinh tế, quy mô 4.986,6ha, gồm các xã Hoà Xá, Hoà Nam, Hoà Lâm, Hoà Phú, Phù Lưu, Lưu Hoàng, Đội Bình, Hồng Quang với chức năng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, trang trại trồng hoa, rau màu, chăn nuôi...

Quy mô dân số dự báo tối đa đến năm 2030 khoảng 220.000 người. Trong đó: Dân số đô thị khoảng 17.500 người (chủ yếu là dân số của thị trấn Vân Đình), dân số nông thôn 202.500 người (dân số của 28 xã).

Về phát triển không gian quy hoạch của huyện Ứng Hoà theo mô hình phân tán với một số đô thị hạt nhân trung tâm là thị trấn Vân Đình và 3 cụm (Cụm đổi mới Quán Tròn, xã Quảng Phú Cầu - Trường Thịnh; cụm đổi mới Khu Cháy, xã Đồng Tân - Trung Tú và cụm đổi mới Hoà Nam, xã Hoà Nam) phục vụ cho phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ sản xuất, công cộng, thương mại, dịch vụ...

Với khu vực trung tâm được quy hoạch là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, thể dục thể thao, giáo dục, khoa học kỹ thuật của huyện, quy mô khoảng 3.006ha, bao gồm các xã Phương Tú, Tảo Dương Văn, Vạn Thái và thị trấn Vân Đình. Đây là khu vực phát triển đa ngành nghề, công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...

Khu vực phía Bắc huyện là nơi phát triển kinh tế nông nghiệp kết hợp tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, quy mô khoảng 5.365,73ha, gồm các xã Viên An, Viên Nội, Cao Thành, Sơn Công, Quảng Phú Cầu, Hoa Sơn, Trường Thịnh, Liên Bạt và Đồng Tiến với chức năng chính là hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ công cộng, làng nghề truyền thống, trang trại, trồng hoa, rau màu...

Khu phía Đông Nam, tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp năng suất cao, nuôi trồng thuỷ sản, quy mô 5.016,92ha, gồm các xã Trung Tú, Đồng Tân, Trầm Lộng, Minh Đức, Đại Hùng, Kim Đường, Đông Lỗ và Đại Cường, chủ yếu là hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ công cộng, trung tâm trung chuyển, cung cấp các dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp năng suất cao và nuôi trồng thuỷ sản.

Khu phía Tây, phát triển kinh tế, quy mô 4.986,6ha, gồm các xã Hoà Xá, Hoà Nam, Hoà Lâm, Hoà Phú, Phù Lưu, Lưu Hoàng, Đội Bình, Hồng Quang với chức năng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, trang trại trồng hoa, rau màu, chăn nuôi...

 

Theo Báo Xây dựng

Các tin khác