Hà Nội: Gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận nhà, đất

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Đó là chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh tại Thông báo số 242/TB-VP về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố.

>> Miễn cấp phép xây dựng: Khi bảo có…lúc bảo không

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận, nộp Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội theo quy định.

Theo đó, Phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh chỉ đạo, cần phải xác định lại trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở và người mua nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở, trong đó, chủ đầu tư vừa có trách nhiệm dân sự với các hộ dân, vừa chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân.

ha-noi-go-vuong-day-nhanh-tien-do-cap-giay-chung-nhan-nha-dat

Nhà nước (các sở, ngành chức năng, UBND quận, huyện, thị xã) chịu trách nhiệm quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tranh chấp khiếu kiện, xử lý vi phạm theo quy định.

Vì vậy, UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư dự án nâng cao trách nhiệm, khẩn trương thực hiện việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận, nộp Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội theo quy định.

UBND thành phố giao Sở TN&MT kiểm tra, rà soát danh sách các chủ đầu tư không nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận, công khai danh sách các đơn vị không nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận lên trang thông tin điện tử của Sở TN&MT và của UBND thành phố; đề xuất quy định các trường hợp vi phạm như trên không được tham gia đấu thầu, đấu giá các dự án phát triển nhà ở.

Giao Sở TN&MT chủ trì, rà soát chỉ tiêu kế hoạch và tiến độ cấp giấy chứng nhận, trên cơ sở đó xem xét báo cáo tính khả thi của chỉ tiêu và các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, báo cáo UBND thành phố.

Cục Thuế có trách nhiệm chủ trì cùng Sở TN&MT, Kho bạc Nhà nước thành phố kiểm tra, xử lý khắc phục các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong việc nộp tiền nghĩa vụ tài chính; nghiên cứu phương án chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở nộp thay các khoản nghĩa vụ tài chính cho người mua nhà trên cơ sở công khai, minh bạch các khoản thu; có văn bản hướng dẫn việc nộp các hoá đơn thu tiền sử dụng đất, hoá đơn thu tiền mua bán nhà và các khoản nghĩa vụ tài chính khi lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận.

Cho phép Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Sở TN&MT thực hiện việc đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các trường hợp do Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận...

UBND quận, huyện, thị xã rà soát các trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận, đối với các trường hợp có tranh chấp, khiếu kiện thì giải quyết ngay việc tranh cấp, khiếu kiện theo quy định của pháp luật để xét cấp giấy chứng nhận; các trường hợp nằm trong quy hoạch, hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng thì xem xét cấp giấy chứng nhận theo đúng nguồn gốc đất; các trường hợp đã có quyết định thu hồi nhưng dự án thuộc diện chậm triển khai thì thanh tra, kết luận xử lý; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện dự án, gia hạn sử dụng đất thì thu hồi quyết định thu hồi đất để xét cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân...

 

Theo Báo Xây dựng

Các tin khác