Hà Nội duyệt giá khởi điểm đấu giá QSD đất tại xã Thụy Hương, Chương Mỹ

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

UBND Hà Nội vừa phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đấu giá ao Xóm Nứa, xã Đại Yên; khu Giếng Cầu, thôn Tân Mỹ, xã Thụy Hương; khu đấu giá Kiến trúc, xã Tân Tiến; khu Cổng Ông Tào Còn, khu Cổng Ông Tiến thôn Phú Bến, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ.

>> Công nhận đô thị loại III và IV tại Hải Dương, Bình Định

ha-noi-duyet-gia-khoi-diem-dau-gia

Theo đó, Khu đấu giá Ao Xóm Nứa, xã Đại Yên là 5.700.000 đồng/m2. Khu đấu giá cạnh Giếng Cầu, thôn Tân Mỹ, xã Thụy Hương là 4.900.000 đồng/m2.

Khu đấu giá Kiến Trúc, xã Tân Tiến cho phép thực hiện tiếp tục thực hiện Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đấu giá này là: 4.000.000 đồng.m2.

Khu Cổng Ông Tào Còn, Khu Cổng Ông Tiến thôn Phú Bến, xã Thụy Hương là 3.400.000 đồng/m2.

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên đây được áp dụng cho thời gian 12 tháng kể từ ngày UBND TP ban hành quyết định này. Trong thời gian thực hiện Quyết định, trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường có biến động thì UBND huyện Chương Mỹ có trách nhiệm tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND Thành phố điều chỉnh theo quy định.

 

Theo Thời báo Ngân hàng

Các tin khác