Hà Nội “đốc” các quận, huyện hoàn thành GPMB Dự án thoát nước II

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

UBND TP vừa yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện liên quan tập trung chỉ đạo giải quyết những tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành công tác GPMB, phục vụ triển khai thi công Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II.

>>Chỉnh trang đô thị ở TP.Sóc Trăng: Bỏ quên dân nghèo?

Theo đó, UBND các quận, huyện phải kịp thời phối hợp với Ban chỉ đạo GPMB Thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và báo cáo UBND Thành phố những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

ha-noi-giai-phong-mat-bang-thoat-nuoc

Cưỡng chế GPMB Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 tại huyện Thanh Trì.

Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban chỉ đạo GPMB Thành phố, Giám đốc Ban quản lý Dự án thoát nước Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và các bộ phận chuyên môn trực thuộc có liên quan đến công tác GPMB Dự án kịp thời hướng dẫn UBND các quận, huyện giải quyết vướng mắc; phối hợp chặt chẽ, căn cứ các quy định của pháp luật để linh hoạt xử lý các công việc liên quan với ý thức và tinh thần trách nhiệm, khẩn trương; tạo điều kiện để các quận, huyện sớm hoàn thành công tác GPMB Dự án.

Chủ tịch UBND các quận, huyện liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu không hoàn thành công tác GPMB Dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thành phố, chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, các nhà thầu triển khai thi công.

UBND Thành phố cũng giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng Thành phố) phối hợp với Ban chỉ đạo GPMB Thành phố theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn vị, có báo cáo đánh giá về trách nhiệm thực hiện của lãnh đạo các quận, huyện, sở, ngành, các cán bộ, công chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND Thành phố giao, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố trước ngày 15/5/2015.

 

Theo Hà Nội Mới

Các tin khác