Hà Nội: Bố trí gần 277 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ cho 2 dự án thủy lợi

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

UBND Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 367/QĐ-UBND, phân bổ kế hoạch vốn và điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ.

>> Sàng lọc dự án chậm triển khai

ha-noi-bo-tri-gan-277-ty-dong-von-trai-phieu-chinh-phu-cho-2-du-an

Theo quyết định, phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 cho 2 dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi với tổng vốn 276,636 tỷ đồng. Trong đó, dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ (Ba Vì) 226,636 tỷ đồng; đầu tư xây dựng công trình cấp nước trục chính hệ thống thủy lợi sông Nhuệ 150 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện điều hòa kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 để hoàn số vốn đã thực hiện điều chỉnh năm 2013, bảo đảm nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho từng dự án. Cụ thể, điều chỉnh giảm 3 tỷ đồng của dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích, từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ (Ba Vì); điều chỉnh tăng 3 tỷ đồng cho dự án Gia cố nền đê Sen Chiều (Phúc Thọ).

UBND Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư các dự án trên khẩn trương triển khai thực hiện các dự án được phân bổ, bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, chất lượng và đúng quy định. Dự án không thực hiện được kế hoạch đã giao, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và thành phố, phải kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo UBND thành phố. Bên cạnh đó, định kỳ hàng quý, báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân các dự án được giao làm chủ đầu tư theo quy định.

UBND Hà Nội cũng giao các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, thanh quyết toán công trình đúng quy định về quản lý đầu tư, xây dựng.

 

Theo Thời báo Ngân hàng

Các tin khác