Hà Nội: 9 tháng đầu năm, tín dụng tăng 7,5%

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Theo báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, tính đến cuối tháng 9, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 1.124,7 ngàn tỷ đồng.

tin-dung-ha-noi-tang

Như vậy, mức tín dụng này đã tăng 0,5% so với cuối tháng 8 (tăng 7,5% so với cuối năm 2013). Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 1,2% so với tháng 8 (tăng 5,6% so với cuối năm ngoái), tiền gửi thanh toán giảm 0,1% so với cuối tháng 8 (tăng 6,8% so với cuối năm ngoái).

Tổng dư nợ cho vay tháng 9 ước đạt hơn 975 ngàn tỷ đồng, tăng đột biến tới 4% so với cuối tháng 8, nâng tổng mức tăng tín dụng 9 tháng đầu năm lên 3,2%. Trong đó, dư nợ ngắn hạn tăng 5,9% so với cuối tháng 8 (tăng 0,2% so với cuối năm ngoái), dư nợ trung và dài hạn tăng 0,2% so với cuối tháng 8 (tăng 9,7% so với cuối năm 2013).

 

Theo Thời báo tài chính

Các tin khác