Hà Nội: 7 chợ và 21 kiốt tại quận Ba Đình có phí tối đa 150.000 đồng/m2/tháng

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

UBND Hà Nội vừa phê duyệt mức thu phí tại 7 chợ: Thành Công A, Thành Công B, Linh Lang, Cống Vị, Châu Long, Hữu Tiệp, Ngọc Hà và 21 kiốt bán hàng tại ngã ba phố Đội Cấn – dốc Đốc Ngữ trên địa bàn quận Ba Đình.

Cần một nghị quyết nhà ở dành cho người trẻ

ha-noi-7-cho-va-21-kiot-tai-quan-ba-dinh-co-phi-toi-da-150000-dongm2thang

Cụ thể, mức thu phí (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) tại chợ Thành Công A: Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng) kiốt loại 4 là 100.000 đồng/m2/tháng; quầy loại 6 là 80.000 đồng/m2/tháng; quầy loại 7 là 70.000 đồng/m2/tháng; mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh tại chợ theo ngày là 5.000 đồng/lượt.

Chợ Thành Công B: Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng) kiốt loại 1 là 150.000 đồng/m2/tháng; kiốt loại 3 là 120.000 đồng/m2/tháng; quầy loại 4 là 100.000 đồng/m2/tháng; quầy loại 6 là 80.000 đồng/m2/tháng; quầy loại 8 là 60.000 đồng/m2/tháng; quầy loại 10 là 40.000 đồng/m2/tháng; mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh tại chợ theo ngày là 5.000 đồng/lượt.

Chợ Linh Lang: Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng) quầy loại 4 là 100.000 đồng/m2/tháng; quầy loại 7 là 80.000 đồng/m2/tháng; quầy loại 9 là 50.000 đồng/m2/tháng; quầy loại 10 là 40.000 đồng/m2/tháng; mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh tại chợ theo ngày là 5.000 đồng/lượt.

Chợ Cống Vị: Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng) kiốt 90.000 đồng/m2/tháng; quầy loại 6 là 80.000 đồng/m2/tháng; quầy loại 8 là 60.000 đồng/m2/tháng; quầy loại 10 là 40.000 đồng/m2/tháng; mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh tại chợ theo ngày là 5.000 đồng/lượt.

Chợ Hữu Tiệp: Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng) ô số vị trí 7 là 100.000 đồng/m2/tháng; mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh tại chợ theo ngày là 5.000 đồng/lượt.

Chợ Ngọc Hà: Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng) ô số vị trí 2 là 140.000 đồng/m2/tháng; ô số vị trí 3 là 130.000 đồng/m2/tháng; ô số vị trí 4 là 129.000 đồng/m2/tháng; ô số vị trí 5 là 120.000 đồng/m2/tháng; ô số vị trí 6 là 110.000 đồng/m2/tháng; ô số vị trí 7 là 100.000 đồng/m2/tháng; ô số vị trí 8 là 90.000 đồng/m2/tháng; mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh tại chợ theo ngày là 5.000 đồng/lượt.

Chợ Châu Long: Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng) ô số vị trí 1 là 150.000 đồng/m2/tháng; ô số vị trí 2 là 140.000 đồng/m2/tháng; ô số vị trí 3 là 130.000 đồng/m2/tháng; ô số vị trí 5 là 120.000 đồng/m2/tháng; mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh tại chợ theo ngày là 5.000 đồng/lượt.

21 kiốt tại ngã ba phố Đội Cấn – dốc Đốc Ngữ, mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng): kiốt loại 1 là 150.000 đồng/m2/tháng; kiốt loại 2 là 140.000 đồng/m2/tháng.

Như vậy, mức phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng) kiốt ở quận Ba Đình cao nhất là 150.000 đồng/m2/tháng, mức thấp nhất 40.000 đồng/m2/tháng.

Số tiền phí thu được sẽ nộp ngân sách Nhà nước 3%, 97% để lại phục vụ hoạt động của Ban Quản lý chợ.

Theo CafeLand

Các tin khác